Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Lovgivningsmæssig brug af Legal Entity Identifier. LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC)

De potentielle lovgivningsmæssige fordele, forbundet med en global ramme for finansielle transaktioner, blev anerkendt så tidligt som 20 år før finanskrisen i 2008. Før implementeringen af det globale LEI-system var hvert land ansvarligt for at gennemføre deres egne rammer for at spore finansielle transaktioner. Ad hoc karakteren af det foregående system (eller mangel på selv samme) betød, at internationale transaktioner i det væsentlige var umulige at spore. I sidste ende betød dette, at beslutningstagere og private parter ikke var i stand til tilstrækkeligt eller præcist at vurdere risiko og eksponering.

Disse mangler blev behandlet ved indførelsen af LEI-koder i slutningen af 2012. LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) blev oprettet kort derefter i januar 2013.

Kort sagt er målene for LEI ROC:

  1.   At sikre adgang til offentligt tilgængelige data;
  2.   At gøre det nemmere for enheder, der håber at erhverve en LEI-kode;
  3.   At sikre, at der ikke er udnyttelse, der strider mod den bredere offentlige interesse, inden for den globale LEI-ramme og;
  4.   At sikre, at det globale LEI-system opfylder brede offentlige og private krav.

Groft sagt er LEI ROC  også den myndighed der fører tilsyn med LEI-systemet, og som skaber og opretholder de strenge standarder og generelle politikker.

LEI ROC har arbejdet hårdt siden det blev grundlagt for at forbedre gennemsigtigheden, stabiliteten og effektiviteten inden for det globale finansielle marked. I 2014 annoncerede de, at de ville bestræbe sig på at opføre forholdet mellem forskellige enheder, der har LEI-koder i et forsøg på at øge gennemsigtigheden. Den 1. maj 2017 begyndte LEI ROC at indsamle data vedrørende de direkte og ultimative moderselskaber for juridiske enheder, der ansøger om en LEI-kode. Disse data er nu gjort tilgængelige via GLEIFs hjemmeside på: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-concatenated-file/download-the-concatenated-file.

Ud fra et globalt politisk perspektiv, vil etableringen af det globale LEI-system hjælpe regeringer, private rådgivere og finansinstitutter, med mere præcist at måle niveauet for risiko og eksponering på det globale marked. I takt med at antallet af enheder, der bruger LEI-koder stiger, vil mængden af tilgængelig data ligeledesstige i både volumen og pålidelighed.

Behovet for gennemsigtighed og nøjagtighed er grunden til, at hver juridiske enhed kun er berettiget til at modtage én LEI-kode.

Kom i gang med DanmarkLEI. Det tager kun få minutter at ansøge om en LEI-kode.

Top