Vilkår og betingelser
Gyldig fra 4 juni 2019

Introduktion

DanmarkLEI er tilknyttet Baltic LEI OÜ (BLEI), der er registreret i Estland og opererer som en LEI Registreringsagent i Nord- og Sydeuropa. Vi opererer i Danmark under varemærket DanmarkLEI.

1.1. Hvis en kunde fra BLEI gerne vil bestille en LEI for sit firma eller forny en eksisterende LEI, skal kunden udfylde ansøgningen på DanmarkLEIs hjemmeside www.danmarklei.dk

1.2. Ved at indsende ansøgningen er kunden forpligtet til at acceptere de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument og også fortrolighedspolitikken for BLEI.

1.3. Efter at have indsendt ansøgningen, vil BLEI sende kunden en e-mail med ansøgningen og en fuldmagt til underskrivelse.

1.4. Kunden skal underskrive fuldmagten ved hjælp af e-signatur eller ved at udskrive den, manuelt underskrive den og returnere den til os via e-mail: info@danmarklei.dk. Effekten af ​​underskrivelsen af ​​fuldmagten er, at kunden bemyndiger BLEI til at bestille en LEI, forny og / eller overføre selskabets LEI. Kunden bekræfter også, at han / hun er bemyndiget til at give tredjemands tilladelse til BLEI for, at bestille eller overdrage/forny LEI for sin virksomhed ved at underskrive fuldmagten.

1.5. Efter at BLEI har modtaget den underskrevne fuldmagt og betaling for tjenesten, vil BLEI begynde at behandle kundens ansøgning for at modtage eller forny en LEI.

1.6. Hvis der er uoverensstemmelser i dataene fra kunden, eller hvis der mangler nogle oplysninger, kan BLEI kontakte kunden via e-mail eller telefon.

1.7. Efter en vellykket tildeling af en LEI, vil BLEI sende LEI’en til kundens e-mail. Kunderne kan kontrollere gyldigheden af ​​den nye LEI på den globale GLEIF hjemmeside.

1.8. Hvis kunden har indsendt en ansøgning om en LEI, eller bestilt en LEI-fornyelse, og kunden har underskrevet fuldmagten, anses afgørelsen for at være endelig, og det er ikke muligt for kunden at tilbagekalde ansøgningen.

1.9. Hvis kunden ønsker at annullere sin ordre, så skal der sendes en email til info@danmarklei.dk. Virksomhedens navn, samt ordrenummeret, skal nævnes i mailen.

1.10. BLEI forbeholder sig ret til at afvise en kundes LEI-ansøgning, og i dette tilfælde vil penge ikke blive opkrævet.

2. Gebyrer og priser

2.1. Produkter til indledende LEI-registrering:
1-årig LEI – LEI-registrering med 1-års LEI-gyldighed – 649 kr. (649 kr. / år)

3-årig LEI – LEI-registrering med 1-års LEI-gyldighed + 2x årlige fornyelser – 1440 kr. (480 kr. / år)

5-årig LEI – LEI-registrering med 1-års LEI-gyldighed + 4x årlige fornyelser – 2250 kr. (450 kr. / år)

2.2. Produkter til LEI fornyelse:
1 års fornyelse – LEI fornyelse for 1 år – 519 kr. (519 kr. / år)

3 års fornyelse – LEI fornyelse i 1 år + 2x årlige fornyelser – 1335 kr. (445 kr. / år)

5 års fornyelse – LEI fornyelse i 1 år + 4x årlige fornyelser – 2095 kr. (419 kr. / år)

2.3. Hvis kunden gerne vil bestille mere end 10 LEI’er, kan BLEI tilbyde kunden en alternativ sats for deres tjenester.

2.4. Der er ikke noget gebyr for LEI-kode administration.

2.5. Kunder kan betale for deres LEI via almindelig bankoverførelse, kreditkort eller andre betalingsmetoder, der er tilgængelige på BLEIs hjemmesider.

2.6. Betalinger vil blive accepteret i følgende valutaer: DKK, NOK, SEK eller EUR.

3. Generelle betingelser

3.1. BLEI opererer som en LEI-registreringsagent i kundens navn og samarbejder med GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) akkrediterede Local Operating Unit (LOU’er) for at bestille eller forny LEI’er til kunder. BLEI er ikke juridisk tilknyttet nogen LOU og kan anvende forskellige LOU’er afhængigt af de gældende forhold på markedet.

3.2. BLEI forbeholder sig ret til at ændre sine vilkår og betingelser til enhver tid. Et dokument med de nuværende vilkår og betingelser kan altid findes på DanmarkLEIs hjemmeside: www.danmarklei.dk

3.3. BLEI kan ikke garantere en vellykket tildeling af en Legal Entity Identifier for nogen klient. BLEI vil gøre alle rimelige bestræbelser for at opnå en LEI for kunden.

3.4. 3.4. Kunden er forpligtet til at bruge BLEI-tjenester i god tro, og BLEI handler i overensstemmelse hermed. Forholdet mellem kunden og BLEI er reguleret af estisk lov og kunden, og BLEI bør først forsøge at løse alle tvister ved forhandling. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, skal tvister afklares i en estisk domstol.

3.5. Kunden er forpligtet til at bruge BLEI-tjenester i god tro, og BLEI handler i overensstemmelse hermed. Forholdet mellem kunden og BLEI er reguleret af estisk lov og kunden, og BLEI bør først forsøge at løse alle tvister ved forhandling. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, skal tvister afklares i en estisk domstol.