Vilkår og betingelser - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Vilkår og betingelser

Gyldig fra 11.11.2020

1. INTRODUKTION

Baltic LEI OÜ (“Danmark LEI”) er en LEI-registreringsagent i det nordlige og østlige Europa, som opererer i Danmark under varemærket Danmark LEI.

Danmark LEI opererer som en LEI-registreringsagent, og samarbejder med Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), samt akkrediterede Local Operating Units (de såkaldte “LOU’er”, eller “LEI-udstedere”). Danmark LEI kan, afhængig af markedsomstændighederne, tilvælge LEI-udstedende partnere, med hvem de kan samarbejde, med henblik på sikring af de bedst mulige LEI-services for sine kunder. Danmark LEI hjælper juridiske enheder med at få adgang til netværket af LEI-udstedende organisationer, der er ansvarlige for at udføre LEI-udstedelse og andre relaterede tjenester.

Som redskab består en LEI-kode af 20 karakterer. Det er en alfa-numerisk kode, baseret på ISO 17442, som er en standard udviklet af the International Organization for Standardization (bedre kendt som “ISO”). LEI-koden forbinder nøglereference-informationer, og gør det muligt at identificere aktører som tager del i finansielle transaktioner. Det foregår ved hjælp af en unik numerisk kode. Den samlede pulje af LEI-data er offentlig tilgængelig, og fungerer dermed som en standardiseret information om juridiske enheder globalt. Dataen bliver løbende registreret og verificeret i henhold til gældende protokoller og procedurer udarbejdet af den globale LEI Regulatory Oversight Committee.

Enhver enhed der har registreret sig, det vil sige enhver juridisk enhed der har ansøgt herom på hjemmesiden, har efterfølgende et direkte forhold med Danmark LEI, og udstedes herefter med en LEI-kode. Koden udstedes og vedligeholdes af den pågældende LOU under følgende vilkår og betingelser.

Kontrakt

Ved at klikke på “Jeg accepterer vilkår og betingelser” godkender brugeren, at denne indgår i en juridisk bindende kontrakt (“Kontrakt”, “Vilkår og betingelser”) med Danmark LEI, på vegne af en juridisk enhed (“Registrant”). Disse vilkår og betingelser gør sig gældende for LEI-registrering, fornyelser, overførsler, såvel som for opdateringer, som defineret af GLEIF.

Danmark LEI påbegynder håndteringen af brugerens ansøgning, så snart registranten har betalt det fulde beløb for det valgte abonnement. For at indsende LEI-ansøgningen, skal registranten give tilladelse og autorisation til Danmark LEI, ved at sende et “Bemyndigelsesbrev”, som beskrevet under sektion 3 i vilkårene og betingelserne. I tilfælde af at registranten har udført sin betaling, men ikke givet tilladelse om autorisation, vil Danmark LEI sende registranten en påmindelse. Skulle der efterfølgende ske det, at registranten ikke indsender et “Bemyndigelsesbrev” inden for 30 dage fra første påmindelse, så forbeholder Danmark LEI sig retten til at annullere registrantens ordre.

Registranten forstår og tillader, at Danmark LEI administrerer alle LEI-relaterede forespørgsler i overensstemmelse med krav, anbefalinger, guides og manualer, udstedt af GLEIF. Registranten har ikke ret til at kræve fra Danmark LEI, at de foretager handlinger, som ikke er i overensstemmelse med GLEIFs krav, anbefalinger, guides og/eller manualer.

Undtagelser i forbrugerretten finder ingen anvendelse til Danmark LEIs services. Derfor er enhver lovpligtig ret til at trække sig tilbage fra ordren og modtage en refusion ikke gældende.

Registrantens accept af Danmark LEIs Cookiepolitik og privatlivspolitik er også gældende, i forbindelse med brugen af services fra Danmark LEI. Privatlivs- og cookiepolitikkerne dækker over måden hvorpå Danmark LEI samler, bruger, deler og gemmer personlig information.

2.FORPLIGTELSER

LEI-anvendelighed

Registranten er forpligtet til at indtaste korrekt referencedata (her henvises til offentlig tilgængelig information om de juridiske enheder, der kan henføres til via en LEI-kode) i ansøgningen om LEI-koden hos Danmark LEI. Referencedataen inkluderer:

Grundlæggende information om virksomheden, som blandt andet dækker over den juridiske enheds officielle navn og addresse. Dette omtales som “Level 1 data” i det globale GLEIF-system.

Information om forretningsforhold, hvilket muliggør, hvis det er relevant, at identificere direkte afledte enheder fra en overordnet juridisk enhed. Denne slags information omtales som “Level 2 data”.

Danmark LEI verificerer referencedataen hos lokale offentlige registre (se den fulde liste over registreringsmyndigheder), og udsteder en LEI-kode som er i overensstemmelse med samtlige gældende LEI-standarder.

Registranten er ansvarlig for referencedataens gyldighed. Når registranten indsender referencedataen, bekræfter denne, at dataen er korrekt og anvendelig inden for rammerne for LEI-kode registreringsprocessen.

Danmark LEI kontakter Registranten, såfremt ansøgningen ikke er færdiggjort korrekt, eller såfremt det er nødvendigt at få bekræftet gyldigheden af den juridiske enheds grundlæggende data, når offentlige registre ikke giver tilstrækkeligt svar herom. Uanset hvad, så er det altid Registrantens ansvar, at korrekt data fremlægges.

Registranten skal sikre sig, at LEI-ansøgningen er unik, og skal endvidere være klar over, at hver enkelt juridisk enhed kun kan have én LEI-kode. Viser det sig senere, at en anden LEI-kode er registreret (eller står som afventende), så vil Registrantens anmodning blive nægtet, og betalingen vil blive refunderet.

Registrantens referencedata bliver valideret via offentligt tilgængelige registre. I de fleste tilfælde vil processen for virksomheder blive foretaget via offentlige registre (f.eks. via lokale erhvervsregistre og lignende). Såfremt Danmark LEI ikke er i stand til at identificere den juridiske enhed via offentlige registre, kan de anmode om yderligere oplysninger fra Registranten. Hvis Registranten ikke tilbyder adgang til de anmodede dokumenter, så kan Danmark LEI nægte at registrere LEI-koden, og i det tilfælde vil Registrantens betaling ikke blive refunderet. Hvis Registranten tilbyder adgang til dokumenterne, men Danmark LEI fortsat ikke er i stand til at registrere LEI-koden, så vil Registrantens betaling blive refunderet af Danmark LEI.

Danmark LEI forbeholder sig retten til at annullere registreringen af LEI-koden, såfremt Registranten indsender falske oplysninger, ikke sender opdaterede informationer, eller hvis der ikke foretages rettelser som anmodet af Danmark LEI.

Priser og fakturering

Prisen for den indledende LEI-registrering eller LEI-fornyelse (“Abonnement”) er tilgængelig på Danmark LEIs hjemmeside. Betalingen foregår umiddelbart efter indsendelsen af ansøgningen.

Betalinger modtages i følgende valutaer: GBP, SEK, DKK NOK eller EUR. For at undgå tvivl, så defineres det fulde beløb som nettobeløbet der overføres til Danmark LEI efter eventuelle

skatter, bankgebyrer, provisioner og servicegebyrer. GLEIF-gebyret er inkluderet i abonnementsprisen.

Danmark LEI tilføjer om nødvendigt moms, i henhold til gældende momsregler, for de tilbudte services. Danmark LEI benytter moms- og CVR-nummeret som er angivet af Registranten i forbindelse med ansøgningsprocessen. Danmark LEI har ret til at ændre i den indsendte momsrelaterede data, såfremt der er indikationer på at dataen ikke er korrekt.

Registranten skal betale gebyret i henhold til den gældende prisliste, selv hvis LEI-ansøgningen ikke fuldendes korrekt, eller indeholder ugyldig data. Danmark LEIs services er designet således, at dataen hurtigst muligt sendes til den relevante LOU. Som sådan er der ingen mulighed for at trække sig fra servicen, eller påkræve en tilbageførsel for ubrugt service.

I ethvert tilfælde hvor Danmark LEI ikke har modtaget betaling i henhold til prislisten, forbeholder Danmark LEI sig retten til ikke at gå videre med ansøgningen.

Alle dokumenter og kvitteringer sendes af Danmark LEI som PDF-dokumenter til den e-mail adresse der blev angivet i ansøgningen.

3. BEMYNDIGELSESBREV

Så snart Registranten har ansøgt om registrering, fornyelse eller overførsel, vil Danmark LEI sende Registrantens repræsentant en e-mail, som indeholder en fuldmagt (“Bemyndigelsesbrev”). Danmark LEI er ikke forpligtet til at verificere den e-mail adresse som repræsentanten har angivet.

Repræsentanten for Registranten skal underskrive Bemyndigelsesbrevet. Enten via e-signatur, eller ved manuelt at printe dokumentet ud, underskrive det, for herefter at scanne det ind og sende det til Danmark LEI via e-mail. Så snart Registranten har indsendt Bemyndigelsesbrevet, vil Danmark LEI juridisk have bindende autorisation til at agere på vegne af Registranten, med henblik på de formål autorisationen skitserer. Danmark LEI er nu fuldt autoriseret til at registrere, forny, overføre, såvel som at opdatere LEI-koden på vegne af Registranten.

Autorisationen som er tildelt via Bemyndigelsesbrevet er gyldig så længe Registranten har et gyldigt abonnement for Danmark LEIs services. Registranten kan til enhver tid trække autorisationen tilbage, ved at indsende en skriftlig anmodning herom til Danmark LEI. Bemærk dog venligst, at Danmark LEI ikke længere vil kunne forny Registrantens LEI-kode for næste periode, eller sende notifikationer om fornyelser, udfordringer, eller andre ændringer af LEI-administrationen i GLEIF-databasen, såfremt autorisationen trækkes tilbage. Danmark LEI har som autoriseret aktør begrænsede rettigheder når det drejer sig om at repræsentere Registranten; Danmark LEI er autoriseret til at repræsentere Registranten i forbindelse med registrering, fornyelse, overførsler, samt opdateringer af LEI-koden, i overensstemmelse med standarder og krav udarbejdet af GLEIF.

4. SERVICES LEI-registrering

For at bestille en LEI-kode, eller for at forny en eksisterende LEI-kode, skal Registranten udfylde en ansøgning herom på Danmark LEIs hjemmeside. Danmark LEI er ikke forpligtet til at verificere den indsendte data.

Ansøgningen kan indsendes af en autoriseret repræsentant fra en registreret juridisk enhed. Repræsentanten garanterer, at han/hun er tildelt fuld autorisation til at indsende LEI-ansøgningen. Danmark LEI har ret til at anmode om yderligere dokumenter, for at identificere repræsentanten, eller verificere autorisationen. Danmark LEI forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, såfremt en repræsentant for Registranten ikke tilbyder alt den information, som Danmark LEI anmoder om.

Repræsentanten for Registranten bekræfter i forbindelse med ansøgningen, at han/hun er en autoriseret repræsentant på vegne af den juridiske enhed, enten som medarbejder eller som anden tilknyttet person for Registranten, og at han/hun agerer på den juridiske enheds vegne. Repræsentanter der udfører registreringer for tredjepart juridiske enheder skal have en gyldig fuldmagt. Danmark LEI kan anmode om yderligere dokumentation om nødvendigt, for at få bekræftet repræsentantens ret til at agere på vegne af en juridisk enhed. Danmark LEI forbeholder sig retten til at anmode om yderligere information fra Registranten, f.eks. dokumentation der bekræfter, at enhver tredjepart som foretager registrering for en juridisk enhed, er tilstrækkeligt autoriseret herfor.

Når Danmark LEI har modtaget bemyndigelsesbrevet og betalingen, vil behandlingen af Registrantens ansøgning påbegyndes. Hvis der er uoverensstemmelser i den data Registranten har indsendt, eller hvis der mangler information, så vil Danmark LEI muligvis kontakte repræsentanten for Registranten via e-mail eller telefon.

Danmark LEI opkræver i de fleste lande de servicerer ikke forudbetalinger. I de tilfælde hvor forudbetalinger er tilgængelige, er Danmark LEI dog ikke forpligtede til at overføre noget data til den respektive LOU, hvis Registranten ikke har betalt.

Når der succesfuldt er tildelt en LEI-kode, vil Danmark LEI sende en bekræftelse herom via e-mail. En LEI-kodes status kan tjekkes på den globale GLEIF-databases hjemmeside. Enhver LEI-kode offentliggøres i det Globale LEI Index.Interesserede aktører kan tilgå og søge i puljen af LEI-data via det web-baserede LEI søgeredskab, udviklet af GLEIF.

LEI-fornyelse

En LEI-kode udstedes til Registranten én gang. Registreringen af LEI-koden skal herefter opdateres og fornyes årligt, for at sikre dens fortsatte gyldighed. Formålet med fornyelsen er at sikre, at den tilknyttede information om Registranten, som findes i GLEIF-databasen, er up to date.

I GLEIF-databasen er det muligt at forlænge gyldigheden af en LEI-kode i op til 12 måneder ad gangen. Det er vigtigt at bemærke, at hvis en ansøgning om fornyelse af en LEI-kode foretages mere end to måneder før LEI-kodens udløbsdato, så vil den ekstra periode ikke blive tilført til LEI-kodens udløbsdato. I stedet vil gyldigheden kun gælde for 12 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Danmark LEI kontakter Registranten før 12-måneders gyldighedsperioden er udløbet, for at minde Registranten om behovet for en fornyelse. Ansvaret for fornyelsen af LEI-koden er dog fortsat Registrantens.

Danmark LEI tilbyder forskellige abonnementsordninger for fornyelser af LEI-koder. Vilkår og beskrivelser af abonnementsordningerne kan findes på Danmark LEIs hjemmeside.

Hvis Registranten bestiller et flerårigt abonnement, så vil LEI-koden i første omgang blive udstedt med ét års gyldighed, og Danmark LEI vil herefter automatisk forny LEI-koden de følgende år. Når det flerårige abonnement er ved at udløbe, vil Danmark LEI informere Registrantens repræsentant herom via den e-mail adresse der blev angivet i ansøgningen.

Hvis Registranten bestiller et flerårigt fornyelsesabonnement for LEI-koden, og senere opdager, at der ikke er behov for en aktiv LEI-kode, så kan det flerårige abonnement opsiges, men Registranten vil ikke være berettiget til en refusion.

Læs mere om fornyelsesprocessen på vores blog.

Overførsel af en LEI-kode

Registranten kan overføre administrationen af sin LEI-kode fra en anden serviceudbyder, og til Danmark LEI. Dette fører ingen ændringer af LEI-kodens status med sig, siden dataen stadig er opbevaret i den globale GLEIF-database. Resultatet af en overførsel er, at referencedataen vil blive håndteret og opdateret af Danmark LEI. Når du overfører en LEI-kode under Danmark LEIs administration, så skiftes LEI-koden ikke.

For at overføre en LEI-kode skal Danmark LEI bruge autorisation (gives via et “Bemyndigelsesbrev”). Dermed får Danmark LEI lov til at administrere LEI-koden, samt stå for opkrævningen af abonnementet. Efter overførslen har fundet sted, vil Registrantens data fremover blive opdateret i den globale GLEIF-database via Danmark LEIs services. Autorisationen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Det tager op til 7 dage at overføre LEI-koden. Ønskes processen at gå hurtigere, så anbefales Registranten at bekræfte overførslen til Danmark LEI så hurtigt som muligt, når der anmodes herom.

Læs mere om overførselsprocessen på vores blog.

Opdatering af LEI-data

Registranten er forpligtet til at informere Danmark LEI om enhver ændring vedrørende en registreret juridisk enhed, som jf. gældende regler påkræver ændringer i LEI-referencedataen. Disse slags ændringer dækker over handlinger foretaget af virksomheden, såsom fusioner, opløsninger, opkøb eller andre ændringer af virksomheden (herunder ændringer af virksomhedens juridiske adresse, hovedkvarterets adresse, såvel som oplysninger relateret til moderselskaber når disse ansøger om en LEI-kode). Registranten skal sørge for kontinuerligt at informere om disse slags ændringer, såvel som sørge for at gøre det i forbindelse med den årlige gen-validering af LEI-referencedataen.

Danmark LEI-databasen er integreret og opkoblet til offentlige registre, den globale GLEIF-database, samt til de databaser og systemer som akkrediterede LOUer benytter. Danmark LEI tjekker automatisk at der ikke er overensstemmelser mellem offentlige registre, og den data der er gemt i GLEIF-databasen. Såfremt der er, så gør Danmark LEI Registranten opmærksom på det, og opdaterer dataen i GLEIF-databasen. Såfremt Danmark LEI har gjort Registranten opmærksom på behovet for en dataopdatering, og Registranten ikke har meldt tilbage inden for to uger, så har Danmark LEI ret til at forny Registrantens LEI-kode uden forudgående accept fra Registranten. Hvis Registrantens LEI-kode administreres af Danmark LEI, så foretages enhver opdatering af Registrantens data fuldstændig gratis.

Registranten er forpligtet til at gøre Danmark LEI opmærksomme på ændringer i den juridiske enheds referencedata. Indholdet af den gemte LEI-data omtales som Registrantens referencedata. Registranten er forpligtet til kontinuerligt at holde Danmark LEI opdateret om opdateringer i den juridiske enheds referencedata. Registranten kan udfordre en LEI-kode og/eller dennes juridiske enheds referencedata ved at benytte den centraliserede online-service, som er en del af den globale GLEIF-databases datakvalitetsstyringsprogram. En udfordring udløser en gennemgang af Danmark LEIs gemte data, med henblik på at verificere gyldigheden af den opdaterede information, som der indsendes. Verifikationer og opdateringer af LEI-koden, og/eller dennes juridiske enheds referencedata, forårsaget af udfordringer, foretages gratis af Danmark LEI.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Danmark LEI gør alt der er muligt, for at opnå en LEI-kode for Registranten; Danmark LEI fraskriver sig dog alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige, indforståede eller lovbestemte, vedrørende sine services, herunder, uden begrænsninger, enhver garanti for salgbarhed, egnethed for et bestemt formål, titel, sikkerhed, nøjagtighed og ikke-krænkelse. Danmark LEI garanterer ikke, at LEI-koden vil leve op til Registrantens behov; ej heller at de oplysninger der tildeles eller opnås via Danmark LEI eller dets online platform er komplet nøjagtige, pålidelige eller korrekte.

Registranten forstår og anerkender, at Danmark LEI ikke er ansvarlig over for Registranten eller enhver anden tredjepart for tab af fortjeneste, brug, goodwill, eller for nogle hændelige, indirekte, specielle, følgeskader eller andet som måtte opstå på baggrund af brugen af, eller den manglende evne til at bruge LEI-services.

Danmark LEI er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser, forårsaget af hændelser som er uden for Danmark LEIs egen kontrol. Danmark LEIs maksimale ansvarsbeløb er begrænset til det beløb, der svarer til det etårige abonnementsgebyr, der betales af Registranten.

Danmark LEI er ikke ansvarlig såfremt Registrantens LEI-status ændrer sig, på baggrund af en handling af GLEIF data-udfordringsfaciliteterne. GLEIFs data-udfordringsfaciliteter tilbyder enhver bruger af LEI-data muligheden for, at udfordre tvivl om integriteten mellem gemte LEI-data. Nøjagtigheden og fuldstændigheden af den relaterede referencedata kan tjekkes. Registranten anerkender, at dennes LEI-status kan blive udfordret af enhver anden bruger af LEI-data.

6. AFSLUTNING AF KONTRAKT

Det kontraktuelle forhold mellem Danmark LEI og Registranten er gyldig i den periode, som det valgte abonnement foreskriver. I tilfælde af, at Registranten tilbagetrækker den autorisation der oprindeligt blev tildelt Danmark LEI, med henblik på fornyelser og opdatering af services, vil Kontrakten mellem Danmark LEI og Registranten anses som afsluttet.

Danmark LEI kan til enhver tid afslutte Kontrakten, ved at notificere Registranten herom. Afslutningen af Kontrakten af Danmark LEI har ingen effekt på Registrantens LEI-kodes/koders status.

7. AFSLUTTENDE BETINGELSER

Registranten godkender, at alt offentligt referencedata som modtages af Danmark LEI, som en del af registreringsprocessen, øjeblikkeligt vil blive offentliggjort og være søgbart i GLEIFs database.

Et dokument der redegør for de nuværende Vilkår og betingelser kan altid findes på Danmark LEIs hjemmeside. Disse Vilkår og betingelser kan til enhver tid opdateres. Enhver signifikant ændring af vilkårene, vil der altid blive kommunikeret om direkte til Registranten.

Registranten er forpligtet til at bruge Danmark LEIs services i god tro, og Danmark LEI handler på samme facon. Eventuelle tvister mellem Registranten og Danmark LEI skal altid forsøges løst via konstruktiv forhandling.

Forholdet mellem Registranten og Danmark LEI er reguleret af estisk lovgivning. I tilfælde hvor der ikke kan opnås enighed, vil tvister blive afprøvet i retten Harju County Court.