Global Legal Entity Identifier System - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Global Legal Entity Identifier System

Danmark LEI - LEI code system

Global Legal Entity Identifier System


Hvad er en Legal Entity Identifier, og hvorfor har virksomheder brug for den?

En Legal Entity Identifier kode, eller LEI-kode, er et unikt globalt identifikationsnummer til et firma, der udstedes af en GLEIF-akkrediteret lokal driftsenhed. Finansinstitutter og tilsynsmyndigheder bruger LEI-koder til at identificere deltagere på de finansielle markeder.

Ifølge MiFID II-direktivet er LEI-koder obligatoriske pr. 3. januar 2018 for alle markedsdeltagere med en separat juridisk enhed, der er registrerede i Europa, og som handler med værdipapirer. Hvis et selskab f.eks. er registreret i Danmark, og gerne vil købe lokale aktier, så er det fra 3. januar 2018 obligatorisk for dette selskab at have en LEI-kode. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside, under punktet ‘Spørgsmål og svar’.

Det tager kun 2 minutter at fuldføre ansøgningen, og LEI-nummeret udstedes normalt inden for 1-2 arbejdsdage efter betaling.

Hvem kan udstede et LEI nummer?

Det globale Legal Entity Identifier System består af 3 niveauer, som givetvis kan virke forvirrende i starten. Følgende afsnit indeholder derfor en række forklaringer og detaljer, som til sammen søger at styrke forståelsen for, og logikken bag, LEI-nummeret.

1. Paraplyorganisation

GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

GLEIF blev stiftet af “the Financial Stability Board” med den primære mission at opfinde, udvikle og administrere det globale LEI-system. GLEIF fungerer endvidere som paraplyorganisation for LEI-registratorer, og gemmer alt relevant LEI-data for disse. GLEIF er en non-profitorganisation med hovedkvarter i Basel, Schweiz.

2. Organisationer, der kan udstede LEI’er

LOU – Local Operating Unit

En såkaldt “LOU” er en organisation som er akkrediteret af GLEIF, og som har tilladelse til at udstede LEI-koder. LOU’er har pligt til at indsamle og verificere data, samt til at generere LEI-koder, i overensstemmelse med gældende lovgivning og protokoller. LOU’er skal anmode om alt relevant information og data fra virksomheder, i forbindelse med disses ansøgninger om LEI-koder, og de er endvidere forpligtede til at tjekke, at alt data stemmer overens med de lokale erhvervsregistre. Globalt findes der godt 30 LOU’er, og blandt disse er det kun nogle få af dem der kan udstede LEI-koder til danske virksomheder.

3. Agenter for LEI-registrering

Registreringsagent

En Registreringsagent står for at overføre kundens data til LOU’en, i overensstemmelse med GLEIF-standarderne, og anmoder herefter om yderligere information fra de lokale erhvervsregistre. Det var GLEIF der introducerede konceptet om LEI-Registreringsagenter i april 2017. Hensigten var at sikre høj datakvalitet i databaserne, samt for at sikre en mere enkel og smidig ansøgningsproces om LEI-koder. Danmark LEI er en officiel Registreringsagent som opererer i Danmark.

LEI-kode struktur

Et LEI-nummer (Legal Entity Identifier) er et unikt identifikationsnummer, der udstedes til virksomheder der opererer i det globale finansielle system. LEI’er er baseret på ISO-standard 17442:2012. Et LEI-nummer udstedes kun én gang for hvert firma, og består af 20 tegn:

8 9 4 5 0 0 2 7 A K 4 L S O G X G Y 1 8
LOU unikke tal Unikke tegn for virksomheden
  • De første 4 tegn er unikke for den LOU, som har udstedt din LEI.
  • Det 5. og 6. tegn er de samme for alle virksomheder – 0.
  • De følgende 12 tegn består af bogstaver og tal og er unikke for hver virksomhed.
  • De sidste 2 tegn er kendt som kontroltegn.

De første LEI’er blev udstedt i december 2012. Ved udgangen af 2018 forventer vi, at mere end 1 million LEI’er vil være blevet udstedt globalt. Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der er registreret i Den Europæiske Union og som handel med værdipapirer. Du kan finde flere oplysninger om LEI systemets paraplyorganisation GLEIF på deres hjemmeside.

LEI nummer fornyelse

Hvert LEI-nummer der udstedes til en virksomhed, er kun aktivt i en periode på 1 år. Efter hvert år skal dit LEI-nummer fornyes for den følgende 12-måneders periode. Vi anbefaler kraftigt, at du fornyer dine LEI-numre rettidigt, da processen kan tage nogen tid. Når LEI-status udløber, er dit LEI-nummer ikke længere aktiv, og det er derfor ikke muligt at bruge den til finansiel rapportering. I de tilfælde hvor du på forhånd ved, at du har behov for at dit LEI-nummer er aktivt i en længere periode, kan du forny dit LEI-nummer to måneder før fornyelsesdatoen. Hvis du f.eks. fik udstedt et LEI-nummer den 1. november 2018, med gyldighed indtil 31. oktober 2019 kan du forny dit LEI-nummer i september 2019 i ét år. Dit LEI-nummer vil i så fald være gyldigt indtil 31. oktober 2020.

Danmark LEI overvåger gyldighedsdatoen for vores kunders LEI-koder. Vi informerer dig når det er tid til at forny din LEI-kode. Du kan ansøge om at forny din LEI-kode via ansøgningsskemaet på vores hjemmeside.