Overførsel af LEI-kode til Danmark LEI - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Overførsel af LEI-kode til Danmark LEI

Danmark LEI -  Fornyelse LEI

Overførsel af LEI-kode til Danmark LEI


Virksomheder ansøger om en LEI-kode via en serviceudbyder, såsom Danmark LEI. Virksomheder kan ikke selv foretage rettelser i LEI-databasen, som administreres af GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation, og derfor er det altså nødvendigt at få en serviceudbyder til at gøre det i stedet. Serviceudbyderen tildeler en såkaldt LOU (Local Operating Unit) til virksomheden, og denne har herefter tilladelse til at foretage de fornødne ændringer på vegne af virksomheden.

Du og din virksomhed er ikke bundet til en specifik serviceudbyder. Du kan sagtens skifte serviceudbyder såfremt du ønsker det. Lidt på samme måde som du kan skifte telefonnummer, eller telefonudbyder. På samme måde som hver enkelt indehaver af telefonnumre kan skifte telefonudbyder, kan virksomheder skifte LEI-kode serviceudbyder. Du kan således sagtens overdrage administrationen af din LEI-kode til Danmark LEI. De grundlæggende informationer om din LEI-koderegistrering ændres ikke, og dataen forbliver den samme i GLEIF-databasen. Den eneste ændring er blot, at det nu vil være Danmark LEI du har overdraget administrationen af LEI-koden til.

Overførsler af LEI-koder er lette og enkle – vi skal blot bruge din skriftlige godkendelse (i form af en fuldmagt) for at administrere din kode. Fuldmagten kan kaldes tilbage.

  1. Vi vil umiddelbart efter du har indsendt din ansøgning på vores hjemmeside, sende dig en fuldmagt til underskrift.
  2. Herefter ansøger vi hos vores partnerselskab om ret til at overføre administrationen af din LEI-kode fra din nuværende udbyder til os.
  3. Din nuværende udbyder kontakter dig herefter, med henblik på bekræftelse om din intention om overførslen.
  4. Du bedes herefter bekræfte over for din nuværende udbyder, og dermed gøre det klart, at du giver tilladelse til at vi fremover kan administrere din LEI-kode. Administrationen af din LEI-kode vil dernæst automatisk blive overført til os. Det foregår gennem Danmark LEIs partner LOU. Såfremt du ikke besvarer forespørgslen fra din tidligere udbyder, så overføres din LEI-kode automatisk til os inden for 5 hverdage.
  5. Så snart LEI-koden er endeligt overført til os, sender vi dig en bekræftelse. Hvis tiden samtidig er oplagt til det, så kan vi ved samme lejlighed automatisk stå for en fornyelse af din LEI-kode.

En overførsel af din LEI-kode fører ingen yderligere omkostninger eller papirarbejde med sig for dig.

Husk altid dette, i forbindelse med LEI-overførsler:

  1. At skifte serviceudbyder er gratis
  2. Din LEI-kode ændres aldrig! Du behøver derfor aldrig at gøre din bank, eller anden finansiel partner, opmærksom om overførslen

Det tager op til 7 hverdage at foretage en LEI-kode overførsel. Hvor hurtigt det går, afhænger af de enkelte serviceudbydere. Ønsker du maksimal hurtig ekspeditionstid, så husk at besvare og bekræfte over for din tidligere serviceudbyder så hurtigt som muligt, når denne henvender sig til dig

Danmark LEI og EQS Group tilbyder praktiske løsninger for håndtering og administration af din LEI-kode. Vores database er koblet direkte på Companies House, så vi kan automatisk verificere gyldigheden af din data, samt opdatere den, såfremt det viser sig nødvendigt. Ændringer af den data du har gemt om din LEI-kode i GLEIF-databasen foretages praktisk via vores hjemmeside, og vores services betales let via almindelig bankoverførsel.

Yderligere information om fornyelser af LEI-koder kan findes here.