LEI-kode maskinlæsere baner vejen for tillid til virksomhedstransaktioner 
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

LEI-kode maskinlæsere baner vejen for tillid til virksomhedstransaktioner 

Danmark LEI - maskinlæsere LEI

LEI-kode maskinlæsere baner vejen for tillid til virksomhedstransaktioner 


Den globale LEI fond (GLEIF) har givet os et glimt af, hvad der vil komme i fremtiden. Organisationens egen LEI-kode blev indlejret i dens økonomiske rapport for 2018. Det er den første officielle virksomhedsrapport, som i sin elektroniske version inkluderer verificeret LEI-referencedata. 

Rapporten blev også offentliggjort med de indlejrede underskrifter fra GLEIFs direktører. Disse underskrifter gør det muligt at verificere, at dokumentet, der indeholder LEI-koden som kan aflæses af maskiner, og underskriverne, er fra den samme virksomhed. For læserne af dokumentet fører dette til en sikkerhed for, at dataene er pålidelige, at de er offentliggjort af den konkrete virksomhed, og at der ikke er blevet manipuleret med oplysningerne. 

Regnskaber kan også offentliggøres med revisors underskrift, hvilket yderligere øger sikkerheden og tilliden. 

Oplysningerne indlejres ved hjælp af XRBL-teknologier. XRBL er den internationale standard for digital virksomhedssrapportering. Teknologien bruges i øjeblikket i mere end 50 lande over hele verden. XRBL beskriver teknologien som værende meget lig med “ændringen fra filmfotografering til digital fotografering, eller fra papirkort til digitale kort”. XBRL-standarddokumenter kan alt det samme som papirbaserede og PDF-dokumenter kan. Samtidig åbner de dog også op for en række nye muligheder. De giver således mulighed for, at følsomme økonomiske data hurtigt kan deles på en måde, hvor slutbrugerne enkelt kan validere spredningen af informationen i løbet af hvert punkt i processen. 

GLEIF arbejder på at revolutionere processen med at offentliggøre, få adgang til og behandle betroede digitale økonomiske oplysninger. De indlejrede LEI-koder vil yderligere styrke LEI-systemets status, som en mekanisme med konkrete fordele for det globale finansielle marked. Denne revolution inden for sikkerhed har enorme fordele for: 

  • Virksomhederne som bruger de integrerede LEI-koder. Det giver dem mulighed for at offentliggøre og dele data, der er elektronisk underskrevet af relevante medlemmer 
  • Aktionærer kan lettere opnå en forståelse af virksomhederne, baseret på pålidelig og let tilgængelig data 
  • Myndighederne og bankerne, der til dagligt benytter, indsamler og vurderer de pålidelige LEI-data fra virksomhederne 

Der er endvidere også tydelige fordele ved, at benytte indlejrede LEI-koder i virksomhedsdokumenter, som kan aflæses af maskiner. Blandt fordelene kan nævnes: 

  • Øget tillid til dokumenter, der er offentliggjort og distribueret digitalt
  • Øget adgang til information om virksomhedsejerskab
  • Yderligere reduktioner i omfanget af bedrageri 

GLEIF samarbejder med ISO, den internationale standardiseringsorganisation, om, at gøre digital signering, ved hjælp af virksomhedernes unikke LEI-koder, tilgængelig for samtlige de virksomheder, som har tilmeldt sig ordningen.