Forudsigelse af fremtiden for LEI-implementering  - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Forudsigelse af fremtiden for LEI-implementering 

Danmark LEI - LEI implementering

Forudsigelse af fremtiden for LEI-implementering 


LEI-koder (på engelsk omtalt som “Legal Entity Identifiers”) bliver efterhånden implementeret af stadig flere virksomheder verden over. Til dato er der udstedt næsten 1,5 millioner LEI-koder til enheder i mere end 200 lande. Imidlertid findes næsten 40% af det samlede antal LEI-koder i de kun fem lande, hvor LEI-implementeringen er størst. 

Hvad er næste skridt? 

G20-landenes målsætning for LEI-koder var oprindeligt, at der skulle “anspores til en global vedtagelse af LEI-koder”. På trods af det, meddeltes det i 2018-rapporten fra Financial Stability Board, at ingen jurisdiktioner eller regeringer i verden planlægger, at gøre vedtagelsen af LEI-koder obligatorisk for virksomheder. 

Omfanget af LEI-implementering kommer højst sandsynligt til at afhænge af indsatsen fra lovgivere. Dette synes klart, særligt i betragtning af påstanden fra Financial Stability Board som siger, at “implementeringen af LEI-koder har været mest vellykket, når denne har været styret af lovgivere som en del af en international standardiseringsindsats på tværs af flere markedssegmenter”. 

Der er en række forskellige retninger, som regulatorer over hele verden kan gå. Baseret på rapporten fra Financial Stability Board kan de potentielle ‘næste trin’ vise sig at blive: 

LEI-implementering i datterselskaber 

Financial Stability Board bemærker, at der er en stor grad af LEI-implementering blandt de øverste enheder af store banker og forsikringsselskaber i mange lande og jurisdiktioner. Graden af implementering blandt de 20 største banker er i gennemsnit 94% i alle jurisdiktioner, mens der i gennemsnit er foretaget LEI-implementering i 75% af de 20 største forsikringsselskaber. Implementeringsgraden er væsentligt lavere blandt datterselskaber. Det ville derfor ikke være overraskende at se, hvis der kom ændringer med henblik på at fremme yderligere LEI-implementering for datterselskaber.

Større omfang af rapportering fra hovedselskaber 

LEI-systemet blev introduceret i kølvandet på Lehman Brothers kollaps, med henblik på at øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder. Systemet fremføres som en mekanisme, der tillader virksomheder indsigt i virksomhedernes ejerskabsstruktur. Imidlertid rapporteres det fra mange lande og jurisdiktioner, at de data, der stilles til rådighed, er utilstrækkelige. Faktisk bemærkes det i rapporten fra Financial Stability Board, at kun 6,2% af enhederne giver tilfredsstillende oplysninger om deres struktur for hovedselskabet. 

Der er en række grunde til, at virksomheder ikke rapporterer disse oplysninger. Blandt andet manglende hovedselskabs-samtykke, og manglende evne til at give oplysninger efter indførelsen af obligatorisk rapportering. Eftersom LEI-systemet blev implementeret netop for at løse dette problem, må det formodes, at der igangsættes initiativer for at forbedre på det nuværende lave niveau på kun 6,2%. 

Store eksponeringer 

Financial Stability Board bemærker endvidere, at der i Australien blev implementeret en rammeaftale den 1. januar 2019, med henblik på at bruge LEI-systemet i forbindelse med large exposures framework. Enheder der tilbyder indlån, herunder banker, skal nu rapportere LEI-koder for modparter (eller den største modpart) for hver større eksponering. Der er vedtaget lignende krav i Indien. Andre jurisdiktioner, inklusiv Canada, overvejer også at implementere lignende ordninger.

Det må forventes, at disse lovgivningsmæssige implementeringer vil blive mere almindelige i fremtiden, i betragtning af LEI-systemets store potentiale for let at levere den data, der er relevant for økonomisk tilsyn.