Legal Entity Identifiers: Fornyelse af din LEI-kode - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Legal Entity Identifiers: Fornyelse af din LEI-kode

Danmark LEI -  Fornyelse LEI

Legal Entity Identifiers: Fornyelse af din LEI-kode


Alle LEI-koder udstedes med 1 års gyldighed, og skal årligt fornyes.

Det er meget vigtigt at skelne mellem fornyelser af LEI-koder, i forhold til det at foretage ændringer i LEI-kodens data.

  • At foretage ændringer i LEI-kodens data, er lig med en opdatering af dataen i GLEIF-databasen.

Husk altid at gøre din serviceudbyder opmærksom på eventuelle ændringer i din virksomheds stamdata. Du kan altid informere om dette, uden at det ændrer på gyldigheden af din virksomheds LEI-kode. Hos os foretages ændringer altid gratis.

  • Fornyelser af LEI-koder er lig med en forlængelse af LEI-kodens gyldighedsperiode

Når du fornyer din LEI-kode, er en bekræftelse af din virksomheds stamdata i GLEIF-databasen en integreret del af processen. En fornyelse af din LEI-kode fører dog også til en forlængelse af dens gyldighedsperiode. Eftersom fornyelsen er behæftet med omkostninger hos tredjepartsaktører, så er fornyelser pålagt et gebyr.

Den årlige fornyelse af din LEI-kode er nødvendig for at sikre, at din virksomheds stamdata altid er up-to-date i GLEIF-databasen. Siden informationen benyttes aktivt af banker, finansielle institutioner og andre aktører, er det essentielt at detaljerne og stamdataen altid er korrekt.

Virksomheder kan ikke selv foretage de fornødne ændringer i GLEIF-databasen. I stedet tager en såkaldt LOU (Local Operating Unit) over. Denne LOU sikrer, at dataen overholder kravene fra GLEIF, før opdateringen foretages. Dette sikrer en høj grad af data-kvalitet og pålidelighed.

Fornyelser af LEI-koder

GLEIF-databasen tilbyder kun at LEI-koders gyldighed kan fornyes i 12-måneders perioder.

Det er meget vigtigt at notere sig, at hvis din kodes gyldighed fornyes mere end 2 måneder før udløbsdatoen, så vil den forlængede gyldighed ikke blive tilføjet til kodens nuværende udløbsdato. I stedet vil LEI-koden udelukkende få en ny 12-måneders gyldighed, gældende fra datoen for fornyelsen.

Dette betyder, at din virksomheds LEI-kode vil udløbe tidligere, og at du dermed betaler mere for en reduceret gyldighedsperiode. Derfor er det yderst vigtigt, at du ikke blander processen med at ændre din LEI-kodes data (som er gratis), sammen med processen med at forlænge og forny LEI-kodens gyldighedsperiode (som er behæftet med gebyrer).

Vores database tjekker automatisk din LEI-kodes gyldighed, før vi, når tiden er til det, sender en anmodning om fornyelse. Dette sikrer at vores kunder sparer tid og penge.

Databasen hos Danmark LEI er integreret og opkoblet til Companies House, GLEIF-databasen samt til vores Local Operating Unit (LOU).

Når du benytter Danmark LEI, er det muligt til hver en tid at forlænge gyldigheden af din LEI-kode, og endda i helt op til fem år ad gangen. Vores automatiserede database sender ikke fornyelsesanmodninger til GLEIF-databasen før din LEI-kode udløber.

Vores integration med Companies House-databasen gør samtidig, at vi automatisk kan tjekke forskelle mellem denne database, og med GLEIF-databasen. Du bliver notificeret såfremt der konstateres uoverensstemmelser, og vi opdaterer herefter dataen i GLEIF-databasen automatisk.

Én gang årligt beder vi vores kunder om at gennemgå deres LEI-data, samt om alt fortsat er up-to-date. Disse opdateringer er gratis hos Danmark LEI.

Bemærk venligst, at vi udelukkende kan forny og opdatere de LEI-koder vi har under vores administration. Overførsler af LEI-koder til os, foretages let og gratis. Du kan læse mere om overførsler af LEI-koder her.

Danmark LEI monitorerer løbende din LEI-koders gyldighedsperioder, og informerer dig når det er tid til at forny dem. Vores intelligente system gør det muligt for dig at forny i helt op til fem år ad gangen. Denne mulighed er oplagt for virksomheder som har behov for LEI-koder med lang gyldighed. Flerårige kontrakter sparer dig nemlig tid og penge!

Tjek af LEI-kodens gyldighed

Gyldigheden af LEI-koder kan til hver en tid tjekkes i GLEIF-databasen. Ved at holde din LEI-kode ved lige sikrer du dig, at du undgår forsinkelser og problemer i forbindelse med at finansielle institutioner foretager tjek af transaktioner.

Du kan tjekke gyldigheden af din LEI-kode her.