Hvad implementeringen af LEI-systemet betyder for fremtidig økonomisk vækst 
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Hvad implementeringen af LEI-systemet betyder for fremtidig økonomisk vækst 

Danmark LEI - LEI økonomisk vækst 

Hvad implementeringen af LEI-systemet betyder for fremtidig økonomisk vækst 


Efterdønningerne af den globale finanskrise i 2008 føles stadig den dag i dag. Det begynder dog så småt at tyde på, at verdensøkonomien er vendt tilbage til det normale igen. I EU meldes der således om økonomisk vækst for syvende år i træk; det amerikanske aktiemarked har oplevet det længste opsving i historien, og her blev der i august 2018 sat rekord; og endelig er ledigheden også faldet på mange af de store globale markeder. På trods af alt dette, så er forbrugertilliden endnu ikke fuldstændigt genvundet.

Implementeringen af LEI-systemet spiller en nøglerolle i kampen for at genskabe tilliden mellem forbrugerne på den ene side, og den globale finansielle industri på den anden. 

Hvad er en LEI-kode? 

En LEI-kode (eller LEI-nummer, som det også kaldes) består af 20 karakterer. Bogstaver såvel som tal. Koden bruges til at identificere parter i finansielle transaktioner. LEI-systemet blev designet som en reaktion på krisen i 2008 – hvor der i kølvandet på sammenbruddet af Lehman Brothers imperiet pludselig opstod et behov for øget gennemsigtighed på det globale finansielle marked. 

LEI-koder er unikke numre, der kan tildeles til enhver enhed, der ansøger om dem. Så snart koden er registreret, forbinder en LEI de centrale referenceinformationer, herunder firmaets navn, såvel som dets ejerskab (inklusiv informationer om moderselskaber). Alle de oplysninger, som virksomheden registrerer i forbindelse med oprettelsen af LEI-koden, kontrolleres over for tredjepartskilder, inden de uploades til den globale database. Denne database er frit tilgængelig online. 

Hvordan fremmer LEI-systemet økonomisk vækst?

Hidtil har tilsynsmyndighederne primært fokuseret på de positive bivirkninger, som LEI-systemet fører med sig, i forhold til gennemsigtig lovgivningsmæssig rapportering, og overvågning af finansielle instrumenter. Systemet blev oprettet som en reaktion på finanskrisen. Målsætningen med det er, at gøre det lettere for relevante aktører, at evaluere systemiske risici, og potentielt opstående risiko. Det giver kort sagt tilsynsmyndighederne mulighed for, at tage korrigerende skridt, i tilfælde hvor farlige tendenser identificeres.

Den omfattende LEI-database spiller en vigtig rolle i at øge tilliden til det globale finansielle marked. Det er den første mekanisme vi har oplevet, som muliggør en let identifikation af de millioner af juridiske enheder verden over, der opererer på det globale marked. 

I hele perioden op til implementeringen af LEI-systemet, var identifikationen af juridiske enheder på globalt plan kompleks og dyr. Både i økonomiske termer, såvel som via de  mandetimer der gik på det manuelle kontrolarbejde. Dengang blev indsamlingen af enhedernes ejerskabsoplysninger foretaget via manuel kontrol, på tværs af forskellige, og ofte upålidelige, kilder. 

LEI-numre gør det nemt at finde pålidelige oplysninger om enheder over hele kloden. GLIEF, den globale LEI-fond, påstår, at opståelsen af velstående økonomier afhænger af en stor grad af transaktionstillid. Set i lyset af dette, er det ikke overraskende, at LEI-systemet hyldes som fundamentet for en styrket tillid blandt forbrugerne for finansielle transaktioner. 

Systemets øgede gennemsigtighed inden for forretningstransaktioner, mindsker risikoen og sandsynligheden for svindel. Den styrker samtidig helt generelt tilliden til transaktioner. Systemet gør det endvidere tydeligt, hvem identiteten på de andre parter i forretningstransaktioner tilhører. Dette øger driftseffektiviteten markant. Det tilfører samtidig centralt de oplysninger der er nødvendige, for blandt andet at reducere risikoen for systemisk finansiel risiko. 

LEI-systemet er på nuværende tidspunkt den globale standard inden for promoveringen af sikre transaktioner, med tydelig markering af identitet.