Hvornår skal du bruge en LEI-kode? - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Hvornår skal du bruge en LEI-kode?


Legal Entity Identifiers (LEI-koder) er nu påkrævede for alle virksomheder, der ønsker at handle på de finansielle markeder i Danmark eller i EU. Disse ændringer fandt sted den 3. januar 2018, da direktivet om markeder for finansielle instrumenter og forordninger trådte i kraft.

Mens enkeltpersoner ikke er påvirkede af disse ændringer, kan enheder som trusts, virksomheder, pensionsfonde, velgørenhedsorganisationer, akademiske skoler, partnerskaber og nogle ikke-registrerede grupper være. LEI-koder er designet til at identificere den juridiske enhed, der indgår finansielle transaktioner, og altså ikke det finansielle instrument. Processen for ansøgning om et LEI-kode  er derfor den samme for alle juridiske enheder, uanset hvad de vil handle med.

LEI-koder bør ikke anmodes om fra enkeltpersoner eller for afdelinger af et selskab. Hvis en driftsafdeling af et selskab kræver en LEI-kode, skal de bruge  den der er registreret af deres moderselskab. Separate filialer af en juridisk enhed er berettiget til at få en separat LEI-kode, hvis de er beliggende i forskellige lande. Filialer i samme land er kun berettigede til at modtage én LEI-kode, så det skal overvejes omhyggeligt hvilken filial der ansøger om en LEI-kode. Endvidere er gyldigheden af filialens LEI-kode forbundet med hovedafdelingen for virksomheden. Dette betyder også, at en filials LEI-kode vil være ugyldig i tilfælde hvor hovedafdelingens LEI-kode er ugyldig (dvs. hvis LEI-koden ikke fornyes). Det er selvfølgelig ikke muligt for en filial af en virksomhed at ansøge om en LEI-kode, hvis hovedafdelingen endnu ikke har en.

Individuelle jurisdiktioner afgører, om de kræver en LEI-kode, der skal haves af enheder, der opererer inden for denne jurisdiktion. En detaljeret liste der beskriver statusser for LEI-koder i en række globale jurisdiktioner, er tilgængelig her. Bemærk at LEI’er nu kræves af centralbankerne i Argentina, Mexico, Rusland og Indien, samt for visse transaktioner i blandt andet Canada, EU, Rusland, Singapore, USA, Storbritannien, Schweiz, Sydafrika og Malaysia.

Andre jurisdiktioner, såsom Australien, kan i udgangspunktet anmode om udstedelse af en Legal Entity Identifier, men kræver dem dog endnu ikke.