Regulatory Use of Legal Entity Identifiers (LEI ROC) - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Historien om Legal Entity Identifier System og LEI ROC

Danmark LEI - LEI ROC

Historien om Legal Entity Identifier System og LEI ROC


Forud for 2012 eksisterede Legal Entity Identifiers (også kendt som LEI-koder eller -numre, eller simpelthen som LEI’er) ikke. I stedet anvendte hvert land deres egne koder og systemer til at spore finansielle transaktioner. Konsekvensen var, at det næsten var umuligt at identificere visse transaktioner på det globale marked. Dette betød, at det var utroligt vanskeligt for markedsdeltagere og private rådgivere at beregne risikoeksponering for både individuelle virksomheder og på tværs af markedet som helhed.

Finanskrisen i 2008 understregede behovet for en samlet ramme, der ville gøre det muligt for regulerende myndigheder og centralbanker at nøjagtigt at spore internationale finansielle transaktioner. Undersøgelsen af Lehman Brothers sammenbrud blev især stoppet igen og igen, fordi de relevante organer ikke var i stand til at vurdere eksponeringen for forskellige markedsdeltagere, og de kunne heller ikke undersøge forbindelserne mellem globale markedsdeltagere. Disse mangler legemliggjorde de argumenter, som forskellige markedsdeltagere havde brugt i årevis, og fremhævede behovet for et internationalt system, som ville give relevante parter mulighed for hurtigt og præcist at spore transaktioner på det globale marked.

Den private sektor havde forsøgt og mislykkedes i ca. 20 år med at opnå tilstrækkelig støtte til at gennemføre en global ramme for at identificere og spore internationale finansielle transaktioner. Efter finanskrisen i 2008 blev nogle vigtige enheder i det globale finanspolitiske miljø, såsom Office of Financial Research (OFR), involveret. I sidste ende opfordrede G20-lederne i 2011 til, at Financial Stability Board (FSB) dannede grundlag for oprettelsen af en ramme, der støttede LEI-koder, samt et relevant tilsynsorgan til at overvåge udbud af LEI-koder. FSB’s anbefalinger blev efterfølgende godkendt af G20-lederne i midten af 2012, og de første LEI-koder blev udstedt blot et par måneder senere, i december 2012.

Siden da er over 1 million LEI-koder blevet udstedt til enheder i knap 200 lande. Pr. april 2018 har virksomheder i USA og Det Forenede Kongerige fået udstedt 13,8% og 10,6% af alle LEI’er.

Individuelle jurisdiktioner er i stand til selv at afgøre, om de kræver en LEI-kode, der skal holdes af selskaber, der opererer inden for denne jurisdiktion. En liste over statussen for brug af LEI-koder i en række globale jurisdiktioner, er tilgængelig her.