Vigtigheden af tillid til identitet i den digitale tidsalder  - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Vigtigheden af tillid til identitet i den digitale tidsalder 

Danmark LEI - digitale tidsalder 

Vigtigheden af tillid til identitet i den digitale tidsalder 


I takt med, at digitale løsninger efterhånden er blevet allestedsnærværende, øges samtidig vigtigheden for implementering af mekanismer, til skabelse af tillid til identitet. At holde vores online-identiteter sikre, er en side af sagen; En anden er trygt at kunne handle online med kunder, som vi ikke kan se, og som dermed er ansigtsløse. Kompleksiteten øges kun, når vi tænker mere bredt på samtlige de forretningstransaktioner, der dagligt finder sted på verdensplan.

Som konsekvens af dette, presses regulatorer, regeringer og virksomheder, der opererer på den globale markedsplads, til at øge sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til online-identitet. Denne artikel beskriver to mekanismer, der bruges til at forbedre tillid og gennemsigtighed på det globale marked:

Pilotprogram i Antwerpen: Blockchain ID 

Belgien er en pioner og frontløber inden for digital identifikation. Her har borgerne i øjeblikket såkaldte eID’er (elektroniske ID’er), der giver dem mulighed for at rejse inden for EU, samt for at underskrive dokumenter elektronisk, for blot at nævne et par af de funktioner eID’et tilbyder. Sidste år startede de et pilotprogram som involverer en blockchain-løsning. Hensigten er, at den skal gøre behandlingen af officielle dokumenter sikrere og mere effektiv. 

Dokumenterne som overføres ved hjælp af blockchain, er certifikater, der garanterer sikkerheden for frugt og grøntsager, der importeres fra områder uden for EU. Før dette pilotprogram sendtes en papirversion af certifikatet med en kurer – hvilket naturligvis var dyrt og tidskrævende.

Den digitale løsning, blockchain, muliggør, at alle relevante interessenter får adgang til ajourførte oplysninger som er sikre, og som der ikke er blevet manipuleret med. De involverede parter ved hvem de har at gøre med, og kan spore dokumenternes oprindelse i realtid. Den sikre digitale løsning sparer tid og penge, og samtidig reduceres den administrative byrde, i forbindelse med import af frugt og grøntsager.

Legal Entity Identifiers – de såkaldte LEI-koder 

En LEI-kode er en 20-cifret kode, bestående af både tal såvel som bogstaver, som tildeles de juridiske enheder der ansøger om dem. De er en del af et globalt system, som er designet til at øge gennemsigtigheden og sikkerheden, samt sænke mængden af bedrageri på det globale marked for finansielle transaktioner. Hver LEI-kode er unik, og hver juridisk enhed kan kun tildeles en enkelt LEI-kode. 

LEI-koder kan bruges på tværs af jurisdiktioner verden over som et virksomheds-ID-kort. Alle de oplysninger der er relateret til en virksomheds LEI-kode, kan frit tilgås via den globale online LEI-database. Oplysningerne i LEI-databasen inkluderer virksomhedens moder- og datterselskaber, såvel som “visitkort”-detaljer såsom virksomhedens navn og adresse. 

Behovet for den globale LEI-infrastruktur blev tydelig efter sammenbruddet af Lehman Brothers i 2008. LEI-koderne gør det lettere for tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder, at vurdere risikoen og eksponeringen inden for det globale finansielle system. Samtidig fremmer det gennemsigtigheden i forretningstransaktioner. På længere sigt vil systemet kunne forbedre virksomhedernes interne styring af risiko, mens tilsynsmyndighederne bedre vil kunne overvåge og vurdere risici inden for den globale økonomi. 

Ved hjælp af en maskine der kan læse LEI-koder er det nu også blevet muligt, at integrere oplysninger om din enhed i dokumenter. Dette gør det muligt, at bekræfte ægtheden af dokumenterne til læserne, og dermed forbedres sikkerheden og gennemsigtigheden online. Læs mere i vores artikel om LEI-koder der kan læses af maskiner.