Forretningsfordele ved implementeringen af LEI-systemet  - Danmark LEI
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Forretningsfordele ved implementeringen af LEI-systemet 

Danmark LEI - implementeringen af LEI-systemet 

Forretningsfordele ved implementeringen af LEI-systemet 


LEI-systemet er hurtigt blevet vedtaget af regeringer og jurisdiktioner verden over. De unikke 20-cifrede koder er nu obligatoriske for mange virksomheder der opererer i Europa, Nordamerika, Australien og Asien. Selvom det også med alt sandsynlighed er obligatorisk for lige netop din virksomhed at registrere en LEI-kode, så følger der med systemet en hel række af fordele for virksomheder der opererer inden for finansbranchen. 

Fremmelse af effektivitet 

Rapporten A New Future for Legal Entity Identification, fra den globale LEI-fond, GLEIF, skitserer de problemer som bankerne oplever, når de tilbyder ydelser til virksomheder. Mere end halvdelen af bankpersonalet, der leverede data til rapporten, sagde, at det er udfordrende og tidskrævende at finde pålidelige og verificerbare data om deres potentielle kunder. På trods af mange af de større banker har 1.000 eller flere fuldtidsansatte som udelukkende arbejder på at holde kundeinformationerne up-to-date, så var det før introduktionen af LEI-systemet en indviklet proces. Det er derfor let at forstå, hvor betydningsfuld implementeringen af LEI-systemet er, da det forenkler processen så meget som det gør. Den globale LEI-database kan reducere den administrative byrde, der er forbundet med klientverifikation, betydeligt. 

Forbedret klientoplevelse

GLEIFs rapport antyder endvidere, at 2 ud af 5 senior-sælgere er bekymrede over, at miste potentielle kunder i løbet af salgsprocessen. Simpelthen som et resultat af den lange og komplekse proces, som man tidligere skulle igennem for at registrere kunden. Med introduktionen af LEI-systemet reduceres den administrative byrde i forbindelse med oprettelsen af nye kunder. Som senior-sælger vil du derfor nu langt hurtigere kunne igangsætte det nye kundeforhold, og du kan se frem til lynhurtigt at tilbyde dine ydelser til kunderne. 

Reduceret risiko og informeret beslutningstagning 

En bred vedtagelse og implementering af LEI-systemet fører til en væsentlig reduktion af risikoen i forbindelse med finansielle transaktioner på det globale marked. LEI-koder er nu den globale standard for identifikation. Når du bruger oplysninger der er knyttet til en virksomheds LEI-kode betyder det således nu, at du ved hvem du handler med, og hvem der ejer pågældende virksomhed. Din adgang til disse oplysninger giver dig mulighed for, på et oplyst grundlag, pålideligt at måle risiko, samt træffe informerede beslutninger

Lavere omkostninger 

LEI-systemet kan reducere omkostningerne til oprettelsen af nye kunder med 10%. Det tal alene svarer til en samlet reduktion på 3,5% i omkostningerne til kapitalmarkedsdriften for den samlede globale industri for investeringsbanker. I kroner og ører svarer det til samlede besparelser på $150 millioner. Dette tal repræsenterer imidlertid kun en del af den potentielle samlede besparelse. Alene reduktionen af den tid, som din virksomheds ansatte kommer til at bruge på at verificere og opdatere data, vil resultere i yderligere besparelser. Og det er for slet ikke at nævne reduktionen af de høje omkostninger i tidligere havde, i forbindelse med at finde pålidelig data. Alt dette slipper i for, med implementeringen af det nye LEI-system, samt med den nye LEI-database. Sidstnævnte indeholder som bekendt enhver virksomheds up-to-date LEI-informationer, og den er gratis at benytte sig af. Og sådan bliver det ved at være. 

Vær løsningen 

Industrien for finansielle services er i konstant forandring. Hvis din virksomhed registrerer sig, og får en LEI-kode, udsender i et solidt signal til jeres omverden. Et signal om, at i er forpligtede til gennemsigtighed på den globale markedsplads, samt til at skabe en bedre fremtid for alle markedsdeltagerne.